แบบประกันแนะนำ Best Seller

ประกันสุขภาพดีเฮลท์ เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุด 5 ล้านต่อครั้ง เหมาจ่ายค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน เช่น ค่าห้องเดี่ยว รพ.กรุงเทพ 11,300 บาท ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

฿ 0 ฿ 0

ประกันคุ้มครองตลอดชีพ

ประกันชีวิตแฮปปี้รีเทิร์น 99/7 ประกันชีวิตตลอดชีพ มีเงินคืน 1% ทุกปีตลอดสัญญา จ่ายเบี้ยระยะสั้นเพียง 7 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ลดหย่อนภาษีได้

ประกันคุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยสั้นเพียง 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี พร้อมรับเงินคืนครบสัญญา 150% ไม่เป็นภาระในการชำระเบี้ยประกันนาน ๆ พร้อมสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

ประกันคุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี ไม่เป็นภาระที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันนาน ๆ พร้อมสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาทได้ถึง 5 ปี

ประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ99/20 ชำระเบี้ยประกันเพียง 20 ปี คุ้มครองตลอดชีพเป็นมรดกให้ครอบครัวถึงอายุ 99 ปี เบี้ยประกันไม่แพง แต่ได้รับความคุ้มครองสูง

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายดีเฮลท์ D-Health ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ดี เข้าใจง่าย เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุด 5 ล้านบาท เบี้ยประกันไม่แพง

ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงาน เข้ามาเรียน หรือมาเกษียณอายุ ในประเทศไทยสามารถทำประกันสุขภาพได้ คุ้มครองทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนในเครือได้ทั่วประเทศ

ประกันสุขภาพเด็กเล็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี เข้ารักษาร.พ.เอกชน 280 แห่งทั่วประเทศได้ไม่ต้องสำรองจ่าย เบี้ยไม่แพง คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

ประกันสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย คุ้มครองเมื่อเจ็บป่วยและอุบัตินอนโรงพยาบาล รักษาได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลเอกชนในเครือ เบี้ยไม่แพง

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายสมาร์ทเฮลท์ เหมาจ่ายสูงสุด 5 ล้าน รับประกันตั้งแต่ 1 เดือน - 70 ปี รักษาในโรงพยาบาลเอกชนในเครือ 300 แห่งไม่ต้องสำรองจ่าย

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายอีลิทเฮลท์ เหมาจ่ายค่ารักษา 20-100 ล้านบาทต่อปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 20-100 ล้านบาท

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายเอ็กซตร้า คุ้มครองค่ารักษาเหมาจ่ายครั้งละ 200,000 - 500,000 บาท เบี้ยประกันไม่แพง คุ้มครองทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

ประกันออมทรัพย์

ประกันออมทรัพย์เพียง 16 ปี พร้อมรับเงินคืนในปีที่ 20 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้บุตร และเป็นการสร้างวินัยในการออมทรัพย์ที่ดีในอนาคต

ประกันออมทรัพย์ซุปเปอร์เซฟเวอร์25/16 ประกันออมทรัพย์มีเงินคืน 1-2% ทุกปี คุ้มครองชีวิตและลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

ประกันลดหย่อนภาษี

ประกันออมทรัพย์เอ็กซตร้าเซฟวิ่ง10/5 ประกันออมทรัพย์ลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท จ่ายเบี้ยระยะสั้น 5 ปี มีเงินคืนปีเว้นปี คุ้มครองชีวิตและลดหย่อนภาษีได้

ประกันบำนาญลดหย่อนภาษีแบบบำนาญ 8560 จี 15 (บำนาญลดหย่อนได้) ประกันบำนาญลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมอีก 200,000 บาท หรือสูงสุด 300,000 บาท

ประกันลดหย่อนภาษีแบบบำนาญรีเทิร์น รีไทร์ 8505(บำนาญลดหย่อนได้) ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมอีก 200,000 บาท พร้อมรับบำนาญ 20% ทุกปีหลังเกษียณ

ประกันออมทรัพย์ซุปเปอร์เซฟเวอร์25/16 ประกันออมทรัพย์มีเงินคืน 1-2% ทุกปี คุ้มครองชีวิตและลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

ประกันโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงแฮปปี้ลีฟวิ่ง ประกันโรคร้ายแรง 30 โรค คุ้มครองเมื่อเสียชีวิตทุกกรณี หรือตรวจเจอโรคร้ายแรง 30 โรค ตรวจเจอโรคร้ายจ่ายเงินก้อนทุนประกัน

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงซีไอเพอร์เฟคแคร์ คุ้มครองโรคร้ายแรง 36 โรค คุ้มครองเสียชีวิตหรือตรวจเจอโรคร้ายแรงทุกระยะตั้งแต่เริ่มต้นถึงระยะสุดท้าย

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงคุ้มครองโรคมะเร็ง ประกันคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะตั้งแต่ก่อนลุกลาม และระยะลุกลาม ตรวจเจอจ่ายเงินก้อนตามทุนประกันสูงสุด 2 ล้าน

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงมัลติเพิลซีไอ ประกันโรคร้ายแรงเบี้ยประกันไม่แพง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA SAFETY คุ้มครองเสียชีวิต เสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาเริ่มต้น 20,000 บาท เริ่มต้น 1,250 บาท

ประกันอุบัติเหตุ Classic PA คุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท ด้วยเบี้ยประกันเพียงปีละ 1,500 บาท

ประกันชีวิตควบการลงทุน

ประกันชีวิตควบการลงทุน Unitlink mDesign เลือกกำหนดเบี้ยประกันและทุนประกันได้เอง หยุดพักชำระเบี้ยประกันได้ โดยยังมีความคุ้มครองอยู่

ประกันผู้สูงอายุ

ประกันชีวิตผู้สูงอายุเมืองไทยวัยเก๋า สำหรับผู้สูงอายุ 50-75 ปี คุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี ทุนประกัน 100,000 - 500,000 บาท ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต

รับสมัครตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน Parttime/Fulltime อยากสมัครเป็นตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต งานอิสระ ทำคู่งานประจำ รายได้ดี มีทีมงานช่วย

Powered by MakeWebEasy.com