บริการของเรา - Our Product

็้health

ประกันสุขภาพ Health 

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เหมาจ่ายสูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี

protection

คุ้มครองชีวิต Life

ประกันคุ้มครองชั่วระยะเวลา และคุ้มครองตลอดชีพ วางแผนมรดก ส่งมอบให้ครอบครัว เมื่อจากไปก่อนเวลาอันสมควร

tax

วางแผนภาษี Tax

วางแผนภาษีด้วยประกันชีวิตบำนาญ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท ประหยัดภาษีสูงสุด 60,000 บาทต่อปี
other

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด Other

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ปกป้องทรัพย์สินของคุณ

ประกันชีวิต Insurance

ประกันชีวิต คือ เงินสดก้อนหนึ่ง ที่ผู้เอาประกันมีหน้าที่ชำระเบี้ยประกันตามสัญญาและผู้รับประกันคือบริษัทประกันภัยให้สัญญาว่าจะจ่ายเงินสดก้อนนั้น เรียกว่า ทุนประกัน หรือ จำนวนเงินเอาประกัน เช่น 1,000,000 บาท ให้กับทายาทผู้รับประโยชน์ที่ระบุในสัญญาประกันภัย เป็นการสร้างความคุ้มครองและส่งมอบมรดกให้กับครอบครัว ทายาท บิดา มารดา ในวันที่ต้องจากไปก่อนเวลาอันสมควร

home

ประกันชีวิต Life

ประกันชีวิตคือประกันคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณีทั้งอุบัติเหตุและจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยให้ความคุ้มครองชั่วระยะเวลาหนึ่ง หรือแบบคุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี
image

สัญญาเพิ่มเติม Rider

สัญญาเพิ่มเติมคือสัญญาสุขภาพหรือโรคร้ายแรงที่ซื้อเพิ่มเติมเข้าไปในสัญญาประกันชีวิต โดยจะต้องซื้อประกันชีวิตก่อน จึงจะซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพได้
auto

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด Other

ประกันภัยเบ็ดเตล็ดทั่วไป เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันรถยนต์ เป็นการประกันทรัพย์สิน และคุ้มครองความเสียหาย เป็นการปกป้องความเสี่ยงภัยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน

แบบประกันแนะนำ

 

New

00017

เพรำะเรำแคร์... เรำจึงให้คุณเลือกควำมคุ้มครองและกลุ่มโรคร้ำยแรงที่คุณกังวลเองได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

00016

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งระยะไหนก็ไม่กังวลอีกต่อไปเพราะสัญญานี้ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ระยะลุกลามไปจนถึงระยะรุนแรงพร้อมรับค่าชดเชยจากการนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยมะเร็ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New
Best Seller

00014

ประกันออมทรัพย์ เมืองไทยเซฟวิ่ง ดีไลท์ 10/4ประกันออมทรัพยฺและลดหย่อนภาษีสูงสุด100,000บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New
Best Seller

0001

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายดีเฮลท์พลัส เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลครั้งละ 5 ล้านบาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

0002

ประกันชีวิตควบการลงทุน UL PLUS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

0012

ชดเชยรายได้กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาล รับเงินชดเชยรายได้วันละ 5,000 บาท เบิกได้สูงสุด 365 วัน ชดเชย 2 เท่ากรณีรักษาตัวในไอซียู

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

0011

ประกันออมทรัพย์และคุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี นอกจากคุ้มครองชีวิตก็มีเงินคืนทุกปี ๆละ 1% ถึงอายุ 98 ปี เหมาะสำหรับออมเงินและเป็นมรดกให้กับลูกหลาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

0010

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 500,000 บาทต่อครั้ง ไม่จำกัดวงเงินต่อปี ไม่ว่าจะค่าผ่าตัด ค่ายา ค่า CT Scan ค่ารักษาต่างๆในโรงพยาบาล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

0009

จ่ายเงินก้อนเมื่อตรวจเจอโรคร้ายตั้งแต่ระยะเริ่มต้น-รุนแรง คุ้มครองโรคร้าย 36 โรค รวมทั้งคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

0008

ประกันบำนาญสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท ด้วยแบบประกันบำนาญรีเทิร์นรีไทร์ 8505 จ่ายเบี้ยประกันเพียง 5 ปี รับสิทธ์ทางภาษีและบำนาญ 20% ตอนเกษียณ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New
Best Seller

0007

ประกันคุ้มครองตลอดชีพ 99/20 คุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณีถึงอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกันเพียง 20 ปี สร้างความคุ้มครองเป็นมรดกให้กับคนในครอบครัว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New
Best Seller

0005

ประกันชีวิตเมืองไทยวัยเก๋าคุ้มสุขใจ ประกันชีวิตผู้สูงอายุ 50-75 ป๊

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

บทความน่าอ่าน Content Recomend

 

ประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ99/20 ชำระเบี้ยประกันเพียง 20 ปี คุ้มครองตลอดชีพเป็นมรดกให้ครอบครัวถึงอายุ 99 ปี เบี้ยประกันไม่แพง แต่ได้รับความคุ้มครองสูง

ประกันคุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยสั้นเพียง 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี พร้อมรับเงินคืนครบสัญญา 150% ไม่เป็นภาระในการชำระเบี้ยประกันนาน ๆ พร้อมสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายเอ็กซตร้า คุ้มครองค่ารักษาเหมาจ่ายครั้งละ 200,000 - 500,000 บาท เบี้ยประกันไม่แพง คุ้มครองทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายอีลิทเฮลท์พลัสใหม่ เหมาจ่ายค่ารักษา 20-100 ล้านบาทต่อปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 20-100 ล้านบาท

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายสมาร์ทเฮลท์ เหมาจ่ายสูงสุด 1 ล้าน รับประกันตั้งแต่ 1 เดือน - 70 ปี รักษาในโรงพยาบาลเอกชนในเครือ 300 แห่งไม่ต้องสำรองจ่าย

ประกันสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย คุ้มครองเมื่อเจ็บป่วยและอุบัตินอนโรงพยาบาล รักษาได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลเอกชนในเครือ เบี้ยไม่แพง

ประกันออมทรัพย์ซุปเปอร์เซฟเวอร์25/16 ประกันออมทรัพย์มีเงินคืน 1-2% ทุกปี คุ้มครองชีวิตและลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

ประกันลดหย่อนภาษีแบบบำนาญรีเทิร์น รีไทร์ 8505(บำนาญลดหย่อนได้) ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมอีก 200,000 บาท พร้อมรับบำนาญ 20% ทุกปีหลังเกษียณ

ประกันบำนาญลดหย่อนภาษีแบบบำนาญ 8560 จี 15 (บำนาญลดหย่อนได้) ประกันบำนาญลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมอีก 200,000 บาท หรือสูงสุด 300,000 บาท

ประกันออมทรัพย์เพียง 16 ปี พร้อมรับเงินคืนในปีที่ 20 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้บุตร และเป็นการสร้างวินัยในการออมทรัพย์ที่ดีในอนาคต

ประกันสุขภาพเด็กเล็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี เข้ารักษาร.พ.เอกชน 280 แห่งทั่วประเทศได้ไม่ต้องสำรองจ่าย เบี้ยไม่แพง คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงมัลติเพิลซีไอ ประกันโรคร้ายแรงเบี้ยประกันไม่แพง

ติดต่อตัวแทน Contact Us

 
image
สอบถามรายละเอียดและขอใบเสนอราคาได้ที่

พิชชาธร  คำแสนวงค์ (ปุ้ย)
 
ผู้จัดการขาย A+  MTLP59

ใบอนุญาตตัวแทนเลขที่ 5301104769
 
ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน 088997
 
มือถือ : 
 
Line ID :  
 
 

รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้