ประกันชีวิตควบการลงทุน Unitlinked mDesign รายงวด

คุณสมบัติสินค้า:

ประกันชีวิตควบการลงทุน Unitlinked mDesign รายงวด

Share

ประกันชีวิตควบการลงทุน Unitlinked mDesign รายงวด

      ประกันชีวิตควบการลงทุน คือ ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าประกันชีวิตทั่วไป และสามารถนำเบี้ยประกันส่วนหนึ่งนำไปลงทุนในกองทุน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้คุณอีกด้วย

 ประกันชีวิตควบการลงทุน Unitlinked คืออะไร?

    ประกันชีวิตควบการลงทุน Unitlink เป็นประกันทางเลือกใหม่ที่เกิดขึ้นกว่า 10 ปี โดยเป็นแบบประกันที่ผู้เอาประกันที่ต้องชำระเบี้ยและคุ้มครองได้ถึงอายุ 99 ปี แต่สามารถเลือกหยุดชำระเบี้ยเมื่อเบี้ยมูลค่าการลงทุนมีเพียงพอ  เนื่องจากเบี้ยประกันควบการลงทุน เพราะแบบประกันควบการลงทุนเบี้ยประกันหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปลงทุนในกองทุนและถ้าได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสูง เช่น 5-10% ทำให้เงินลงทุนเติบโตและสามารถนำมาหักชำระความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพได้ อีกทั้งควบการลงทุน Unitlinked สามารถเลือกเบี้ยประกันที่ต้องการจ่าย และสามารถเลือกทุนประกันความคุ้มครองชีวิต / ความคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง ได้เอง และที่สำคัญคือเบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา

    

ประกันชีวิตควบการลงทุนดีไหม ดีอย่างไร??

1.เลือกเบี้ยประกันได้เอง ทั้งรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน เริ่มต้นเดือนละ 2,000 บาท ยกตัวอย่างผู้ชายอายุ 40 ปี ด้วยเบี้ยประกันเดือนละ 2,000 บาท

     สามารถเลือกความคุ้มครองเสียชีวิตได้ถึง 3,000,000 บาทเลยทีเดียว  ถ้าเทียบกับเบี้ยประกันชีวิตแบบสามัญต้องจ่ายเบี้ยประกันถึง 6,000 บาทต่อเดือน ดังนั้นประกันชีวิตควบการลงทุน Unitlinked จ่ายเบี้ยน้อยกว่าถึง 4,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียว

 

2. สามารถเลือกทุนประกันได้เลยขั้นต่ำ 10-15% ของเบี้ยตามอายุของแต่ละท่าน โดยไม่จำกัดวงเงินคุ้มครองขั้นสูงสามารถเลือกทุน 1 ล้าน 5 ล้าน 10 ล้าน ได้เลยค่ะ

 

3.สามารถเพิ่ม-ลดทุนประกันระหว่างได้ เช่น ผู้ชายอายุ 40 ปี มีภาระผ่อนบ้าน 3 ล้านบาทเป็นเวลา 10 ปี ก็เลือกความคุ้มครองชีวิต 3-5 ล้านบาท เมื่อผ่อนบ้านหมด ตอนอายุ 50 ปีสามารถลดทุนประกันลงเหลือ  1-2 ล้านบาทได้ ตามความต้องการและความจำเป็นในแต่ละช่วงอายุค่ะ

 4.ประกันชีวิตควบการลงทุน Unitlinked mDesign ต้องชำระเบี้ยและคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี แต่ถ้ามูลค่าการลงทุนในกองทุน Unitlinked มีเพียงพอชำระเบี้ยความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพถึงอายุ 99 ปี หรือมากกว่านั้น ก็สามารถหยุดชำระเบี้ยได้ อาจจะเป็นปีที่อายุ 70 ปีก็หยุดจ่ายและสามารถคุ้มครองไปจนถึงอายุ 99 ปี

 5.ประกันชีวิตควบการลงทุน Unitlinked mDesign เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญาถึงอายุ99 ปี ถ้าเทียบกับประกันสุขภาพที่เป็นสัญญาเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไป เบี้ยประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงจะเพิ่มขึ้นตามอายุทุกๆ 5 ปี และเมื่ออายุ 70-80 ปีเบี้ยสุขภาพจะสูง 10-30%  ซึ่งเบี้ยประกันจะค่อนข้างสูงมาก ๆ  แต่ประกันควบการลงทุน Unitlinked ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยที่เพิ่มสูง

 ประกันชีวิตและประกันสุขภาพควบการลงทุน mDesign ดีอย่างไร

"เห็นไหม ว่าประกันสุขภาพควบการลงทุน mDesign  จ่ายเบี้ยประกันรวม 20 ปี เป็นเงินจำนวน 3,540,000 บาทน้อยกว่า ประกันสุขภาพแบบทั่วไปที่ต้องจ่ายตลอดสัญญารวม 10,438,580 บาท และที่สำคัญคือเบี้ยประกันประกันคงที่ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ ทำให้สามารถวางแผน และควบคุมค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพได้"

ประกันชีวิตควบการลงทุน Unitlinked mDesign เหมาะกับใคร?

  • เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มครองและลงทุนไปพร้อมกัน
  • เหมาะสำหรับคนที่กังวลว่าจะจ่ายเบี้ยไม่ไหวหากอายุมากขึ้น เพราะเบี้ยประกันสุขภาพแบบปกติเบี้ยปรับเพิ่มทุก ๆ 5 ปี แต่ Unitlinked mDesign เบี้ยคงที่ถึงอายุ 99 ปี
  • เหมาะสำหรับคนที่ต้องการปรับเพิ่มลดทุนประกันระหว่างสัญญาประกันภัยได้ตลอด เพราะประกันชีวิตแบบสามัญ ไม่สามารถลดทุนได้ และถ้าต้องการเพิ่มทุนประกันเมื่อมีภาระต่าง ๆ เช่น ผ่อนบ้าน ค่าการศึกษาบุตรในอนาคต ต้องซื้อเล่มใหม่เท่านั้น  แต่ Unitlinked mDesign สามารถเพิ่ม-ลดทุนได้โดยไม่ต้องซื้อเล่มกรมธรรม์ใหม่
  • เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจ่ายเบี้ยประกันไม่แพง แต่ได้รับความคุ้มครองสูง ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงอายุ 25 ปี ด้วยเบี้ยประกันเดือนละ 2,000 บาท แต่สามารถเลือกความคุ้มครองได้สูงถึง 5,000,000 บาท ผู้ชายอายุ 40 ปี ด้วยเบี้ยประกันเดือนละ 2,000 บาท แต่เลือกความคุ้มครองได้สูงถึง 3,000,000 บาท หรือ 125 เท่าของเบี้ยที่จ่ายถ้าคำนวณเป็นรายปี

 

เริ่มต้นทำประกันชีวิต/ประกันสุขภาพง่าย ๆ 3 วิธี ดังนี้

1. แจ้งเพศ และอายุมาที่  หรือทางไลน์ 

2. เจ้าหน้าที่แจ้งเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายและทุนประกันที่ต้องการ

3. หากตัดสินใจทำ เรียกให้เจ้าหน้าที่ไปทำประกันให้ที่บ้านหรือ     ที่ทำงานได้ฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่ายเอกสารที่ใช้ในการทำประกันมีดังนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

2.สำเนาบัญชีธนาคาร เพื่อเปิดบัญชีกองทุน 1 ใบ

3. สำเนาบัตรเครดิต (กรณีชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิต)ขั้นตอนการชำระเบี้ยประกัน ดังนี้

1.ชำระด้วยเงินสด พร้อมตัวแทนออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวเป็นหลักฐาน

2.ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ผ่าน Mobile banking ทุกธนาคาร

3.ชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร

"วางแผนประกันสุขภาพตลอดชีพด้วย mDesign ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรักษาสุขภาพ และมีประกันสุขภาพวงเงิน 20 ล้านบาททุกปี จนถึงอายุ 99 ปี  โดยชำระเบี้ยเพียง 20 ปีเท่านั้น"

 
ข้อมูลตัวแทน

พิชชาธร   คำแสนวงค์

ตำแหน่ง ผู้จัดการขาย

ใบอนุญาตตัวแทนเลขที่  5301104769

ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน 088997

มือถือ : 095-6903144

Line id : @muangthaiwealth

E-mail : Phitchathorn.k@muangthai.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้