ประกันชีวิตเมืองไทยวัยเก๋าคุ้มสุขใจ ประกันชีวิตผู้สูงอายุ 50-75 ปี

คุณสมบัติสินค้า:

ประกันชีวิตเมืองไทยวัยเก๋าคุ้มสุขใจ ประกันชีวิตผู้สูงอายุ 50-75 ป๊

Share

ประกันชีวิตผู้สูงอายุเมืองไทยวัยเก๋าคุ้มสุขใจ(เพื่อผู้สูงอายุ)

ประกันชีวิตผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุ 50-75 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดที่ 500,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงปีละ 5,510 บาทเท่านั้น ประกันชีวิตผู้สูงอายุวัยเก๋าคุ้มสุขใจ สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50-75 ปี ที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพและตอบคำถามสุขภาพใดๆ มั่นใจได้ง่ายๆด้วยเบี้ยประกันชีวิตผู้สูงอายุวัยเก๋าคุ้มสุขใจที่คงที่ตลอดสัญญา ไม่เป็นภาระแก่คนข้างหลัง ด้วยแผนความคุ้มครองการเสียชีวิตที่ให้เลือกได้สูงสุดถึง 500,000 บาท และอุ่นใจได้ง่ายๆเพราะรับประกันแบบไม่ต้องไปตรวจสุขภาพใดๆ ประกันเมืองไทยวัยเก๋าเพื่อผู้สูงอายุคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี ไม่ว่าจะเสียชีวิตจากเจ็บป่วย โรคต่าง ๆหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เลือกชำระเบาๆ แบบรายเดือน หรือชำระแบบรายปีก็ได้

จุดเด่นของแบบประกันเมืองไทยวัยเก๋าคุ้มสุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

 • รับอายุ 50-75 ปี (สำหรับผู้ที่เกิด พศ.2517-2492)
 • ไม่ตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพใดๆ(สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว ความดันสูง, เบาหวาน ,     ไขมัน , หัวใจ , มะเร็ง ทำได้)
 • ซื้อทุนประกันได้สูงสุดที่  500,000 บาท

 

 ไม่ต้องกังวลใจ อายุ 75 ปี (เกิด พ.ศ.2492) ก็ยังทำได้  

 

สนใจทำประกันสอบถาม/เช็คเบี้ย ได้ที่นี่ :

พิชชาธร (ปุ้ย)  

หรือแอดไลน์สอบถาม  

 

ตัวอย่างความคุ้มครองประกันชีวิตผู้สูงอายุเมืองไทยวัยเก๋า

 

เงื่อนไขการรับประกันภัยเมืองไทยวัยเก๋าคุ้มสุขใจ

1. ผู้สูงอายุ 50-75 ปี (เช่น เกิด พศ.2515 นับอายุ 2567-2517 = 50 ปี และเกิดปี พศ.
 
2492 นับอายุ 2567-2492 = 75 ปี ดังนั้นเกิดปี พ.ศ.2491 อายุ 76 ปี ทำไม่ได้ค่ะ)
 
2. ชำระเบี้ยประกันถึงอายุ 90 ปี เช่น อายุ 50 ปี ต้องชำระเบี้ย 40 ปี ถึงอายุ 90ปี
 
3. คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
 
4. หากเสียชีวิตก่อนอายุ 90 ปี ถือว่าสัญญาจบ ไม่ต้องชำระเบี้ยต่อ
 
5. หากครบอายุ 90 ปี ไม่เสียชีวิต รับเงินคืนตามทุนประกันเช่น 100,000 บาท
 
6. เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา
 
7. ชำระเบี้ยได้ 2 แบบ คือ รายปี และรายเดือน (รายเดือนเบี้ยประกันแพงกว่ารายปี)
 
8. เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา
 
9. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 

เงื่อนไขความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

 1.1 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย

 • หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 - 2 บริษัทจะจ่าย 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้แก่ผู้รับประโยชน์

• หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์

 1.2 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากความบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุที่มิใช่อุบัติเหตุสาธารณะภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

• หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 - 2 บริษัทจะจ่าย 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) และ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์

 • หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์

 1.3 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากความบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุสาธารณะ

 • หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 - 2 บริษัทจะจ่าย 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) และ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์

• หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่าย 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเพียงกรณีเดียวเท่านั้น และให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดผลบังคับ

 2. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

อุบัติเหตุสาธารณะ ได้แก่ .....

 1. อุบัติเหตุจากรถโดยสารประจำทาง , รถไฟฟ้า bts , mrt 
 2. อุบัติเหตุจากการโดยสารลิฟท์ภายในอาคาร หรือห้างสรรพสินค้า ยกเว้นลิฟท์ที่ขนของหรือใช้ในการก่อสร้าง
 3. อุบัติเหตุหรืออัคคีภัยในห้างสรรพสินค้าหรือโรงภาพยนต์

 

ตัวอย่างเบี้ยประกันเมืองไทยวัยเก๋าคุ้มสุขใจ

ทุนประกัน 100,000 บาท

 ผู้ชายอายุ 50 ปี เบี้ยประกันปีละ 5,300 บาท / เบี้ยประกันเดือนละ 477 บาท
 
 ผู้หญิงอายุ 50 ปี เบี้ยประกันปีละ 4,400 บาท  / เบี้ยประกันเดือนละ 396 บาท
 
 ผู้ชายอายุ 60 ปี เบี้ยประกันปีละ 7,600 บาท  / เบี้ยประกันเดือนละ 684 บาท
 
 ผู้หญิงอายุ 60 ปี เบี้ยประกันปีละ  6,300 บาท / เบี้ยประกันเดือนละ 567 บาท
 
 ผู้ชายอายุ 70 ปี เบี้ยประกันปีละ 11,500 บาท  / เบี้ยประกันเดือนละ 1,035 บาท
 
 ผู้หญิงอายุ 70 ปี เบี้ยประกันปีละ 9,700 บาท  / เบี้ยประกันเดือนละ 873 บาท
 
 ผู้ชายอายุ 75 ปี เบี้ยประกันปีละ 14,300 บาท  / เบี้ยประกันเดือนละ 1,287 บาท
 
 ผู้หญิงอายุ 75 ปี เบี้ยประกันปีละ  12,400 บาท / เบี้ยประกันเดือนละ 1,116 บาท
 

 **สามารถซื้อทุนประกันได้สูงสุด 500,000 บาท

 

** ประกันเมืองไทยวัยเก๋าคุ้มสุขใจให้ความคุ้มครองเสียชีวิตเท่านั้น **

**ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล**

 

เอกสารที่ใช้ในการทำประกัน

1.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน 1 ชุด
 
วิธีการชำระเบี้ยประกัน
 1. สแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพ Mobile banking ได้ทุกธนาคาร
 2. ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร(ไม่มีค่าธรรมเนียม)
  สมัครทำประกันง่ายๆ แค่ 6 ขั้นตอน
 1. แจ้งชื่อ เพศ ปี พศ.เกิด
 2. แจ้งแผนประกัน และทุนประกันที่ต้องการ
 3. รับใบเสนอขายที่สรุปเบี้ยและความคุ้มครองจากตัวแทนผ่านไลน์
 4. นัดหมายตัวแทนเพื่อเข้าพบ/นัดรับลิ้งค์ (กรณีสะดวกแบบออนไลน์ ไม่ต้องเจอหน้า)
 5. ตัวแทนสมัครทำประกันให้ที่บ้าน/ส่งลิ้งค์ให้ผ่าน sms หรือ อีเมล์ที่แจ้งไว้
 6. ตัวแทนนำส่งข้อมูลการสมัครเข้าบริษัท รอผลพิจารณา 3-5 วันทำการ

สนใจทำประกันสอบถาม/เช็คเบี้ย ได้ที่นี่ :

 พิชชาธร (ปุ้ย)    

หรือแอดไลน์สอบถาม 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้