Best Seller

ประกันชดเชยรายได้เจ็บป่วยและอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาลสูงสุดวันละ 8,000 บาท

คุณสมบัติสินค้า:

ชดเชยรายได้กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาล รับเงินชดเชยรายได้สูงสุดวันละ 8,000 บาท เบิกได้สูงสุด 365 วัน ชดเชย 2 เท่ากรณีรักษาตัวในไอซียู

Share

Share

ประกันชดเชยรายได้นอนโรงพยาบาลสูงสุดวันละ 8,000 บาท

      ประกันชดเชยรายได้เป็นประกันสุขภาพแบบหนึ่งโดยจะคุ้มครองเมื่อท่านเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และจะจ่ายผลตอบแทนค่าชดเชยหลังจากออกจากโรงพยาบาล  โดยทางบริษัทประกันจะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้ท่านตามจำนวนวันที่ท่านนอนรักษาตัว

     ปัจจุบันหลายท่านมีประกันสุขภาพที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว  และคิดว่าประกันชดเชยรายได้ไม่จำเป็นต้องซื้อ  เพราะคิดว่าตัวเองสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยบ่อย ไม่จำเป็นต้องซื้อประกันชดเชยรายได้  

     สำหรับบางอาชีพที่ไม่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท หรือ รับราชการ อาจจะไม่จำเป็นก็จริง เพราะถ้าเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลก็ยังมีรายได้ และลาป่วยได้ 30 วันโดยยังได้รับเงินเดือน 

     แต่อาชีพอิสระ  พ่อค้า แม่ค้า ธุรกิจส่วนตัว ค้าขายออนไลน์ ฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระต่างๆ  ถ้าไม่ขายของ ไม่มีงาน หรือไม่สามารถทำงานได้ หมายถึงรายได้ที่หายไปในแต่ละวัน  เช่น  ขายอาหารตามสั่ง กำไรวันละ 3,000 บาท หากต้องนอนโรงพยาบาล 4 วัน รายได้หายไป 12,000 บาท  หรือยกตัวอย่าง สมมติ เป็นโควิด 19 ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล  15 วัน  และออกมากักตัวอีก 15 วัน รวมเป็น 30 วัน  ถ้าไม่ได้ขายของนาน 30 วัน รายได้วันละ 3,000 บาท รายได้หายไป 90,000 บาทเลยนะครับ

ตัวอย่างความคุ้มครองประกันชดเชยรายได้

รายละเอียดความคุ้มครอง

“ความคุ้มครอง” ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังนี้

1. กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์รายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมกันแล้วไม่เกิน 365 วัน

2. กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในตามข้อ 1
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมให้อีกตามระยะเวลาต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1. กรณีเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู)บริษัทจะจ่ายให้อีก 1 เท่าของผลประโยชน์รายวัน จ่ายให้ไม่เกิน 30 วัน

2.2. กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนอกประเทศไทยบริษัทจะจ่ายให้อีกหนึ่งเท่าของผลประโยชน์รายวันและสูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง หากผู้เอาประกันไปพักอาศัยอยู่นอกประเทศไทยต่อเนื่อง 90 วัน ความคุ้มครองนี้จะสิ้นผลบังคับลงชั่วคราวตั้งแต่เวลา 23.59 น. (ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย) ของวันที่ครบกำหนด 90 วันที่ผู้เอาประกันเดินทางออกนอกประเทศไทยและจะเริ่มมีผลบังคับอีกครั้งเมื่อกลับถึงประเทศไทยและให้มีผลเช่นเดียวกันนี้ทุกครั้งไป

2.3. กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและได้รับการทำศัลยกรรมที่จำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลบริษัทจะจ่ายให้อีก ครึ่งเท่า ของผลประโยชน์รายวัน

ตัวอย่างตารางความคุ้มครองและเบี้ยประกันชดเชยรายได้

ระยะเวลารอคอย/ระยะเวลาคุ้มครอง

  • กรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองทันที

  • กรณีเจ็บป่วยจากโควิด ระยะรอคอย 14 วัน
  • กรณีเจ็บป่วย ไข้หวัด ท้องเสีย ระยะเวลารอคอย 30 วัน

  • กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น มะเร็ง เนื้องอก รอคอย 120 วัน

 

ขั้นตอนและเอกสารการเคลม

หลังจากออกจากโรงพยาบาล เตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง หรือสำเนาที่มีตราประทับโรงพยาบาล(กรณีเบิกหลายบริษัท)
  2. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง หรือสำเนาที่มีตราประทับโรงพยาบาล(กรณีเบิกหลายบริษัท)
  3. ยื่นเอกสารผ่านสาขาทั่วประเทศ / ยื่นผ่านตัวแทน / ยื่นทางออนไลน์และส่งเอกสารเข้าบริษัททางไปรษณีย์
  4. บริษัทโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้แจ้งไว้

กดโทรสอบถาม  เบิร์ด

กดแอดไลน์เพิ่มเพื่อน 

 

ตัวอย่างเบี้ยประกันชดเชยรายได้ แบบจ่ายรายปี

อายุ

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

8,000

6 - 15 ปี

1,xxx

2,xxx4,xxx

-

-

-

-

16 - 35 ปี

2,xxx3,xxx6,xxx

7,xxx

9,xxx

12,xxx

16,xxx

36 - 50 ปี

3,xxx5,xxx9,xxx

11,xxx

13,xxx

19,xxx

25,xxx

50 - 64 ปี

4,xxx6,xxx14,xxx

16,xxx

18,xxx

28,xxx

37,xxx

Powered by MakeWebEasy.com