ประกันแนะนำ

Best Seller

ชดเชยรายได้กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาล รับเงินชดเชยรายได้สูงสุดวันละ 8,000 บาท เบิกได้สูงสุด 365 วัน ชดเชย 2 เท่ากรณีรักษาตัวในไอซียู

Best Seller

ประกันออมทรัพย์และคุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี นอกจากคุ้มครองชีวิตก็มีเงินคืนทุกปี ๆละ 1% ถึงอายุ 98 ปี เหมาะสำหรับออมเงินและเป็นมรดกให้กับลูกหลาน

Best Seller

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 500,000 บาทต่อครั้ง ไม่จำกัดวงเงินต่อปี ไม่ว่าจะค่าผ่าตัด ค่ายา ค่า CT Scan ค่ารักษาต่างๆในโรงพยาบาล

Best Seller

จ่ายเงินก้อนเมื่อตรวจเจอโรคร้ายตั้งแต่ระยะเริ่มต้น-รุนแรง คุ้มครองโรคร้าย 36 โรค รวมทั้งคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อน

New

ประกันบำนาญสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท ด้วยแบบประกันบำนาญรีเทิร์นรีไทร์ 8505 จ่ายเบี้ยประกันเพียง 5 ปี รับสิทธ์ทางภาษีและบำนาญ 20% ตอนเกษียณ

New
Best Seller

ประกันคุ้มครองตลอดชีพ 99/20 คุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณีถึงอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกันเพียง 20 ปี สร้างความคุ้มครองเป็นมรดกให้กับคนในครอบครัว

New

ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย เช่น วีซ่าเกษียณ วีซ่าทำงาน-ทำธุรกิจ เป็นต้น คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยในประเทศไทย

Best Seller

ประกันสุขภาพคุ้มครองค่าใช้จ่ายตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงคลอดบุตรเบิกค่าใช้จ่ายฝากครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนและคลอดบุตรได้สูงสุด 200,000 บาท

ประกันสุขภาพดีเฮลท์ เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุด 5 ล้านต่อครั้ง เหมาจ่ายค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน เช่น ค่าห้องเดี่ยว รพ.กรุงเทพ 11,300 บาท ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

Powered by MakeWebEasy.com