ประกันสุขภาพ

Best Seller

ชดเชยรายได้กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาล รับเงินชดเชยรายได้สูงสุดวันละ 8,000 บาท เบิกได้สูงสุด 365 วัน ชดเชย 2 เท่ากรณีรักษาตัวในไอซียู

Best Seller

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 500,000 บาทต่อครั้ง ไม่จำกัดวงเงินต่อปี ไม่ว่าจะค่าผ่าตัด ค่ายา ค่า CT Scan ค่ารักษาต่างๆในโรงพยาบาล

New

ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย เช่น วีซ่าเกษียณ วีซ่าทำงาน-ทำธุรกิจ เป็นต้น คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยในประเทศไทย

Best Seller

ประกันสุขภาพคุ้มครองค่าใช้จ่ายตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงคลอดบุตรเบิกค่าใช้จ่ายฝากครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนและคลอดบุตรได้สูงสุด 200,000 บาท

Powered by MakeWebEasy.com