ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA SAFETY คุ้มครองเสียชีวิต เสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาเริ่มต้น 20,000 บาท เริ่มต้น 1,250 บาท

ประกันอุบัติเหตุ Classic PA คุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท ด้วยเบี้ยประกันเพียงปีละ 1,500 บาท

Powered by MakeWebEasy.com