ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายดีเฮลท์ D-Health ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ดี เข้าใจง่าย เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุด 5 ล้านบาท เบี้ยประกันไม่แพง

ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงาน เข้ามาเรียน หรือมาเกษียณอายุ ในประเทศไทยสามารถทำประกันสุขภาพได้ คุ้มครองทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนในเครือได้ทั่วประเทศ

สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย คุ้มครองเมื่อเจ็บป่วยและอุบัตินอนโรงพยาบาล รักษาได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลเอกชนในเครือทั่วประเทศ เบี้ยประกันไม่แพง

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายคุ้มครองค่ารักษาปีละ 1 ล้านบาท เบี้ยประกันไม่แพง ผู้ชายอายุ 30 ปี เบี้ยประกันเริ่มต้นปีละ 15,xxx บาท รักษาได้ทันทีกับโรงพยาบาลเอกชนในเครือทั่วประเทศกว่า 280 แห่ง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายอีลิทเฮลท์คุ้มครองค่ารักษา 20 - 100 ล้านบาทต่อปี เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยในโรงพยาบาล เข้ารักษาได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลเอกชนในเครือทั่วประเทศกว่า 280 แห่ง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย คุ้มครอง คุ้มค่าทั้งผู้ป่วยใน-นอก

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายเอ็กซตร้า คุ้มครองค่ารักษาเหมาจ่ายครั้งละ 200,000 บาท เบี้ยประกันไม่แพง อายุ 35 ปี เบี้ยประกันเริ่มต้นปีละ 11,xxx บาทเท่านั้น คุ้มครองนอนโรงพยาบาลทุกกรณีทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รักษาได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่าย

Powered by MakeWebEasy.com