ประกันสุขภาพชาวต่างชาติพักอาศัยในไทย Health Insure for Expat

คุณสมบัติสินค้า:

ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย เช่น วีซ่าเกษียณ วีซ่าทำงาน-ทำธุรกิจ เป็นต้น คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยในประเทศไทย

Share

Share

ประกันสุขภาพชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

   ปัจจุบันชาวต่างชาติมาทำงานหรือมาอยู่อาศัยในประเทศไทยมากขึ้นซึ่งชาวต่างชาติถ้าไม่มีประกันสุขภาพจะต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมดโดยค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายสูงมาก  

   ดังนั้นประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติเป็นสิ่งที่จำเป็นหากจะเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทย ซึ่งในการทำประกันสุขภาพชาวต่างชาติไม่ยากเลยแต่ต้องมีวีซ่าทำงานหรือเกษียณและได้วีซ่าอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปสามารถทำประกันได้

      นอกจากนี้ชาวต่างชาติเพื่อนบ้านของไทย เช่น ลาว พม่า กัมพูชา สามารถทำประกันสุขภาพได้เช่นกัน โดยประกันสุขภาพชาวต่างชาติเพื่อนบ้านของไทยเราใช้เอกสารพาสปอร์ต ใบอนุญาตทำงานหรือบัตรเข้าเมืองก็สามารถทำประกันสุขภาพได้แล้ว โดยเอกสารไม่ยุ่งยาก เหมาะสำหรับทำให้กับพนักงานในบริษัทเล็ก ๆ หรือทำงานเป็นแม่บ้านให้กับคนไทย  ซึ่งอาจจะเป็นคนที่ทำงานได้ดีแต่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ยิ่งช่วงโควิดนี้ ประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ เพราะชาวต่างชาติไม่สามารถใช้สิทธิบัตรทอง บัตรประกันสังคมในการรักษาได้

กดโทรสอบถาม 

กดแอดไลน์  


ตัวอย่างความคุ้มครอง ( Plan Benefit Health & Premium )

Premium Exemple 

 • Male 30 years Premium 2x,xxx  baht/year

 • Male 35 years Premium 2x,xxx  baht/year

 • Male 40 years Premium  2x,xxx baht/year

 • Male 45 years Premium  3x,xxx baht/year

 • Male 50 years Premium  4x,xxx  baht/year

 • Male 55 years Premium  4x,xxx  baht/year

 • Male 60 years Premium  5x,xxx  baht/year

 • Male 65 years Premium  5x,xxx  baht/year

 • Male 69 years Premium  6x,xxx  baht/year

 

Plan 500,000

Life Insurance 50,000 baht

In cases Inpatients (IPD) illnesses or accident admits in hospital

cover as below

 • Room ,food, service 4,000 baht/day

 • Medicine,surgery,Lab etc. pay by actual not over 500,000 baht/time

 • In cases illness outpatient (OPD) cover 1,000 baht/time

 • In cases accident outpatient (OPD) cover 45,000 baht/time

 Please call    Bird

 

ความคุ้มครองที่ได้รับ

กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาล IPD (In case illiness&accident admit inhospital)

1.ค่าห้อง ค่าอาหาร และบริการพยาบาล วันละ 4,000 บาท

2.ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายผู้ป่วยใน ครั้งละ 500,000 บาท

 

กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยไม่นอนโรงพยาบาล OPD (In case illiness outpatient notadmit in hospital)

1.เบิกค่าตรวจ ค่ายา ครั้งละ 1,000 บาท

กรณีอุบัติเหตุเล็กน้อยไม่นอนโรงพยาบาล OPD (In case accident outpatient notadmit in hospital)

1.เบิกค่ายาค่าตรวจได้ครั้งละ 30,000 บาท

 

ตัวอย่างเอกสารใบเสนอราคาผู้ชายอายุ 60 ปี

 อัตราเบี้ยประกันปีละ 42,798 บาท (เลือกชำระแบบราย 3 เดือน / ราย 6 เดือนได้)

 • อัตราค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลวันละ 4,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ เช่น ค่าผ่าตัด ค่าแพทย์ ค่าอุปกรณ์ ค่ายา ค่าน้ำเกลือ เหมาจ่ายครั้งละ 500,000 บาท 

 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ไข้หวัด ปวดหัว ปวดท้อง เป็นต้น เบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ ค่ายา ได้ครั้งละ 1,000 บาท (ส่วนเกินผู้เอาประกันต้องจ่ายเพิ่ม)

 • ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ไม่เกิน 30,000 บาท เช่น อุบัติขาหัก ต้องเข้าเฝือก ใส่เหล็ก ถอดเหล็ก สามารถเบิกค่ารักษาได้ต่อเนื่องไม่เกิน 30,000 บาท/ อุบัติเหตุ

 

เริ่มต้นสมัครประกันสุขภาพชาวต่างชาติง่าย ๆ 3 วิธีดังนี้ครับ

1.แจ้งเพศ และอายุมาที่  หรือทางไลน์ 

2. เจ้าหน้าที่แจ้งเบี้ยประกันที่ต้องออมให้ทราบ

3. หากตัดสินใจทำ เรียกให้เจ้าหน้าที่ไปทำประกันให้ที่บ้านหรือที่ทำงานได้

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

 

เอกสารที่ใช้ในการทำประกันมีดังนี้ (Document to apply)

1.สำเนาวีซ่า 3 เดือนขึ้นไป(ไม่รับวีซ่าท่องเที่ยว) VISA copy at least 3 month(Notexcept Tourist Visa)

2.สำเนาพาสปอร์ต Passport copy

3.สำเนาหนังสือจ้างงาน Work permit copy

4.สำเนาหนังสือรับรองเกษียณ Retirement document

5.สำเนาทะเบียนสมรส Marriage Certificate

6.สำเนาทะเบียนบ้าน สัญญาเช่าบ้าน/คอนโด House Leasing contract

 

ขั้นตอนการชำระเบี้ยประกัน ดังนี้

1. ชำระด้วยเงินสด  พร้อมตัวแทนออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวเป็นหลักฐาน 

2. ชำระด้วยบัตรเครดิต VISA, Master ได้ทุกธนาคาร(ไม่มีค่าธรรมเนียม)

3. ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชีผ่าน Mobile banking หรือเค้าน์เตอร์ทุกธนาคาร

 

สอบถาม  Call   Bird

กดแอดไลน์  

 

Powered by MakeWebEasy.com