ประกันสุขภาพดีเฮลท์ D-Health ประกันสุขภาพเหมาจ่ายเข้าใจง่าย

2751 จำนวนผู้เข้าชม  | 

dhealthplus

ประกันสุขภาพดีเฮลท์ D-Health Plus ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เข้าใจง่าย

 ประกันสุขภาพเหมาจ่ายดีเฮลท์ D-Health ในปัจจุบันเป็นแบบเหมาจ่ายค่ารักษา แต่ไม่ได้

เหมาจ่ายค่าห้อง วันนี้มีประกันสุขภาพเหมาจ่ายดีเฮลท์ D-Health เข้าใจง่ายและเหมาจ่ายค่า

ห้องเดี่ยวมาตรฐาน Standard single room จ่ายตามจริง ไม่ว่าโรงพยาบาลเอกชนหรือ

รัฐบาล ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างค่าห้องเพิ่ม  และเหมาจ่ายค่ารักษาเมื่อนอนแอดมิดโรงพยาบาล

ครั้งละ 1 ล้านบาท และ 5 ล้านบาทไม่จำกัดจำนวนครั้งและ ไม่จำกัดวงเงินต่อปี 

 

สอบถามโทร 

แอดไลน์  

 


ทำไมต้องประกันสุขภาพดีเฮลท์ D-Health Plus

1. เหมาจ่ายค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ไม่เหมือนประกันสุขภาพทั่วไปที่เบิกได้ 2,000 / 3,000 /

4,000 บาท ซึ่งหากเข้ารักษาในห้องเดี่ยวมาตรฐาน ยกตัวอย่าง รพ.กรุงเทพ ค่าห้องพักเดี่ยว

มาตรฐานวันละ 11,300 บาท ประกันสุขภาพเหมาจ่ายทั่วไปต้องจ่ายส่วนต่างค่าห้องพักเพิ่ม

วันละ 9,300 /8,300/7,300  แต่ถ้าทำประกันสุขภาพดีเฮลท์เหมาจ่ายค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน

11,300 บาท ไม่ต้องจ่ายค่าห้องส่วนต่างๆ    สมมติในอนาคต 10 ปีข้างหน้าค่าห้องเดี่ยว

มาตรฐานเพิ่มเป็นคืนละ 20,000 บาท ประกันสุขภาพเหมาจ่ายดีเฮลท์ D-Health ก็จ่ายตาม

จริง เพราะเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 10-30% ทุกปี  คุณคิดว่าเหมาจ่ายค่าห้องกับ

ประกันสุขภาพดีเฮลท์ดีไหม ??

2. เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อแอดมิดผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนครั้งละ 1 ล้าน

และ 5 ล้านบาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง  และไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี  ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

ทั่วไปเหมาจ่ายค่ารักษา ครั้งละ 1 ล้าน หรือปีละ 1 ล้านบาท หรือปีละ 5 ล้านบาท  ถ้าค่ารักษา

พยาบาลครบวงเงิน 5 ล้านบาท ก็ต้องจ่ายส่วนต่างหรือส่วนที่เหลือเอง  เนื่องจากค่ารักษา

พยาบาลในปัจจุบันค่อนข้างสูง  ยกตัวอย่าง หากตรวจพบว่าเป็นมะเร็งค่ารักษา 1 ล้านต่อครั้ง

หรือต่อปีอาจจะไม่เพียงพอ  ดังนั้นประกันสุขภาพเหมาจ่ายดีเฮลท์คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ครั้งละ 1 ล้าน และ 5 ล้านบาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำกัดวงเงินต่อ  จะตอบโจทย์เรื่อง

ค่ารักษาพยาบาลของคุณได้เพียงพอแน่นอน


3. ประกันสุขภาพดีเฮลท์รับประกันตั้งแต่อายุ 11 - 80 ปี  รับประกันเริ่มต้นตั้งแต่เด็กอายุ 11

ปี และรับประกันผู้สูงอายุ 76-80 ปี ก็ยังสามารถทำประกันสุขภาพดีเฮลท์ได้  เพราะปัจจุบัน

ประกันสุขภาพส่วนใหญ่รับสูงสุดแค่อายุ 70 ปี เท่านั้น  แต่ประกันสุขภาพดีเฮลท์อายุ 80 ปีก็

ยังสามารถทำประกันสุขภาพได้    และที่สำคัญต่ออายุประกันสุขภาพได้ถึงอายุ 99 ปี เลยที

เดียว  เพราะวิวัฒนาการและเทคโนโลยีสุขภาพในอนาคตอาจจะทำให้คนไทยอายุยืนขึ้น 99 ปี  


ตัวอย่างความคุ้มครองประกันสุขภาพดีเฮลท์พลัส


ตัวอย่างเบี้ยและความคุ้มครองประกันสุขภาพดีเฮลท์

สนใจอยากทำประกันสุขภาพดีเฮลท์ ประกันสุขภาพเหมาจ่ายเข้าใจง่าย ๆ ได้ดังนี้

  • แจ้งวันเดือนปีเกิด  เพื่อคำนวณอายุ
  • แจ้งเพศชาย - หญิง
  • แจ้งแผนประกันที่ต้องการเช่น  เหมาจ่าย 1 ล้าน  หรือ 5 ล้านบาท
  • แจ้งช่องทางส่งใบเสนอราคา หรือเบี้ยประกัน เช่น กดแอดไลน์    หรือ โทร 

 

" ประกันสุขภาพดีเฮลท์ มีแล้วไม่ได้ใช้  ดีกว่าป่วยแล้วไม่มีใช้ต้องจ่ายเงินเองเป็นแสนนะ"

 

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ - ใช้สิทธิ์แฟกซ์เคลมไม่ต้องสำรองจ่าย


Powered by MakeWebEasy.com