ประกันชีวิตผู้สูงอายุเมืองไทยวัยเก๋าคุ้มสุขใจ(เพื่อผู้สูงอายุ)

Last updated: Nov 16, 2020  |  843 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกันสำหรับผู้สูงอายุ

ประกันชีวิตผู้สูงอายุเมืองไทยวัยเก๋าคุ้มสุขใจ(เพื่อผู้สูงอายุ)

ประกันชีวิตผู้สูงอายุเมืองไทยวัยเก๋าคุ้มสุขใจ(เพื่อผู้สูงอายุ)

วันนี้ถ้าคุณอยากซื้อประกันชีวิตให้กับผู้สูงอายุหรือพ่อแม่เพื่อสร้างความคุ้มครองให้กับท่านขอ

แนะนำประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุเมืองไทยวัยเก๋าคุ้มสุขใจ(เพื่อผู้สูงอายุ)รับประกันผู้สูงอายุ

50-75 ปีคุ้มครองตั้งแต่ 100,000 -500,000 บาท สามารถสมัครได้เลยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพประกันเมืองไทยวัยเก๋าเพื่อผู้สูงอายุคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี ไม่

ว่าจะเสียชีวิตจากเจ็บป่วย โรคต่าง ๆหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เลือกชำระเบาๆ แบบรายเดือน

หรือชำระแบบรายปีก็ได้

 

สอบถามเบี้ยหรือนัดทำประกันได้ที่ 0989599793 เบิร์ด

เพิ่มเพื่อนไลน์   กดแอดไลน์สอบถามได้ที่นี่ !!!!

 

ตัวอย่างความคุ้มครอง

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้สูงอายุ 50-75 ปี (นับตามปี พศ.เกิด เช่น เกิดปี 2563-2513 = 50 ปี)
 
2. ชำระเบี้ยประกันถึงอายุ 90 ปี เช่น อายุ 50 ปี ต้องชำระเบี้ย 40 ปี ถึงอายุ 90ปี
 
3. คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
 
4. หากเสียชีวิตก่อนอายุ 90 ปี ถือว่าสัญญาจบ ไม่ต้องชำระเบี้ยต่อ
 
5. หากครบอายุ 90 ปี ไม่เสียชีวิต รับเงินคืนตามทุนประกันเช่น 100,000 บาท
 
6. เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา
 
7. เลือกวิธีชำระเบี้ยได้ 2 แบบ คือ รายปี และรายเดือน
 
8. เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา
 
9. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 

เงื่อนไขความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

1.กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ภายในปีที่ 1-2  คุ้มครองทันทีตามทุนประกันที่ซื้อไว้ รวมทั้งได้

รับเบี้ยประกันคืน ยกตัวอย่าง  เลือกทุนประกัน 100,000 บาท เบี้ยปีละ 10,000 บาท     

หากเสียชีวิตในปีที่ 1 รับทุนประกัน 100,000 บาท + เบี้ยประกันพร้อมดอกเบี้ย 2% รวมแล้ว

ได้รับเงินคืน 110,200 บาท  หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ(รถโดยสารสาธารณะ/โดย

สารลิฟท์สาธารณะ/เหตุไฟไหม้อาคารสาธารณะ) รับคืน 200% หรือรับรวม 210,200 บาท

หากเสียชีวิตจากอุบัติในปีที่ 3 เป็นต้นไป รับความคุ้มครองตามทุนประกัน 100,000 บาท

 

2. กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรือโรคร้ายแรง ภายในปีที่ 1-2 บริษัทจะจ่ายเบี้ยประกันคืน

บวกดอกเบี้ย 2% เช่น เลือกทุนประกัน 100,000 บาท เบี้ยปีละ 10,000 บาท หากเสียชีวิตใน

ปีที่ 1 จะได้รับเบี้ยประกัน 10,000 + 2% รวม 10,200 บาท

หากเสียชีวิตจากอุบัติในปีที่ 3 เป็นต้นไป รับความคุ้มครองตามทุนประกัน 100,000 บาท

 

ตัวอย่างเบี้ยประกัน

ทุนประกัน 100,000 บาท

ผู้ชายอายุ 50 ปี เบี้ยประกันปีละ 5,300 บาท / เบี้ยประกันเดือนละ 477 บาท
 
ผู้หญิงอายุ 50 ปี เบี้ยประกันปีละ 4,400 บาท  / เบี้ยประกันเดือนละ 396 บาท
 
ผู้ชายอายุ 60 ปี เบี้ยประกันปีละ 7,600 บาท  / เบี้ยประกันเดือนละ 684 บาท
 
ผู้หญิงอายุ 60 ปี เบี้ยประกันปีละ  6,300 บาท / เบี้ยประกันเดือนละ 567 บาท
 
ผู้ชายอายุ 70 ปี เบี้ยประกันปีละ 11,500 บาท  / เบี้ยประกันเดือนละ 1,035 บาท
 
ผู้หญิงอายุ 70 ปี เบี้ยประกันปีละ 9,700 บาท  / เบี้ยประกันเดือนละ 873 บาท
 
ผู้ชายอายุ 75 ปี เบี้ยประกันปีละ 14,300 บาท  / เบี้ยประกันเดือนละ 1,287 บาท
 
ผู้หญิงอายุ 75 ปี เบี้ยประกันปีละ  12,400 บาท / เบี้ยประกันเดือนละ 1,116 บาท

 

เอกสารที่ใช้ในการทำประกัน

1.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน 1 ใบ
 
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์ 1 ใบ
 
3.สำเนาบัญชีธนาคาร 1 ใบ (กรณีชำระรายเดือน)

 

สอบถามและนัดทำประกันได้ที่  0989599793  เบิร์ด

เพิ่มเพื่อนไลน์ได้ที่ กดแอดไลน์สอบถามที่นี่ !!!

 

Powered by MakeWebEasy.com