ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ Health insurance for Expat

13783 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ Health insurance for Expat

ประกันสุขภาพชาวต่างชาติที่มาทำงาน พักอาศัย ทำธุรกิจ เรียนหนังสือหรือเกษียณ

ปัจจุบันชาวต่างชาติมาทำงานหรือมาอยู่อาศัยในประเทศไทยมากขึ้นซึ่งชาวต่างชาติถ้าไม่มี
 
ประกันสุขภาพจะต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมดโดยค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย
 
มีค่าใช้จ่ายสูงมาก  ดังนั้นประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติเป็นสิ่งที่จำเป็นหากจะเข้ามาอยู่
 
อาศัยในประเทศไทย ซึ่งในการทำประกันสุขภาพชาวต่างชาติไม่ยากเลยแต่ต้องมีวีซ่าทำงาน
 
หรือเกษียณและได้วีซ่าอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปสามารถทำประกันได้
 

"  ไม่รับวีซ่านักท่องเที่ยว Tourist Visa  "

 

" ต้องพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น "


สอบถาม/นัดทำประกัน 

กดแอดไลน์เพิ่มเพื่อน 


 

ตัวอย่างความคุ้มครอง ( Plan Benefit Health & Premium )

Premium Exemple 

 • Male 30 years Premium 2x,xxx  baht/year
 • Male 35 years Premium 2x,xxx  baht/year
 • Male 40 years Premium  2x,xxx baht/year
 • Male 45 years Premium  3x,xxx baht/year
 • Male 50 years Premium  4x,xxx  baht/year
 • Male 55 years Premium  4x,xxx  baht/year
 • Male 60 years Premium  5x,xxx  baht/year
 • Male 65 years Premium  5x,xxx  baht/year
 • Male 69 years Premium  6x,xxx  baht/year

 

Plan 500,000

Life Insurance 200,000 baht

In cases Inpatients (IPD) illnesses or accident admits in hospital

cover as below

 • Room ,food, service 4,000 baht/day
 • Medicine,surgery,Lab etc. pay by actual not over 500,000 baht/time
 • In cases illness outpatient (OPD) cover 1,000 baht/time
 • In cases accident outpatient (OPD) cover 45,000 baht/time

 

Please feel free to call    

 

ความคุ้มครองที่ได้รับ

กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาล IPD (In case illiness &accident admit in

hospital)

1.ค่าห้อง ค่าอาหาร และบริการพยาบาล วันละ 4,000 บาท

2.ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายผู้ป่วยใน ครั้งละ 500,000 บาท

 

กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยไม่นอนโรงพยาบาล OPD (In case illiness outpatient not

admit in hospital)

1.เบิกค่าตรวจ ค่ายา ครั้งละ 1,000 บาท


กรณีอุบัติเหตุเล็กน้อยไม่นอนโรงพยาบาล OPD (In case accident outpatient not

admit in hospital)

1.เบิกค่ายาค่าตรวจได้ครั้งละ 45,000 บาท

 

เริ่มต้นสมัครประกันสุขภาพชาวต่างชาติง่าย ๆ 3 วิธีดังนี้ครับ

1. แจ้งเพศ และอายุ  หรือทางไลน์ 

2. เจ้าหน้าที่แจ้งเบี้ยประกันที่ต้องออมให้ทราบ

3. หากตัดสินใจทำ เรียกให้เจ้าหน้าที่ไปทำประกันให้ที่บ้านหรือที่ทำงานได้

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

 

เอกสารที่ใช้ในการทำประกันมีดังนี้ (Document to apply)

1.สำเนาวีซ่า 3 เดือนขึ้นไป(ไม่รับวีซ่าท่องเที่ยว) VISA copy at least 3 month(Not

except Tourist Visa)

2.สำเนาพาสปอร์ต Passport copy

3.สำเนาหนังสือจ้างงาน Work permit copy

4.สำเนาหนังสือรับรองเกษียณ Retirement document

5.สำเนาทะเบียนสมรส Marriage Certificate

6.สำเนาทะเบียนบ้าน สัญญาเช่าบ้าน/คอนโด House Leasing contract

 

ขั้นตอนการชำระเบี้ยประกัน ดังนี้

1. ชำระด้วยเงินสด  พร้อมตัวแทนออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวเป็นหลักฐาน 

2. ชำระด้วยบัตรเครดิต VISA, Master ได้ทุกธนาคาร(ไม่มีค่าธรรมเนียม)

3. ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชีผ่าน Mobile banking หรือเค้าน์เตอร์ทุกธนาคาร

 

สอบถาม Please Call   

กดแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้ที่  

 

Powered by MakeWebEasy.com